Στο παρακάτω video, ευτυχώς που υπήρχε το αλεξικέραυνο:

 

Ενώ στο επόμενο, φαίνεται η καταστροφή που προκλήθηκε στο σπίτι που δεν είχε αλεξικέραυνο:

Εδώ, το φαινόμενο του κεραυνού σε αργή κίνηση:

Άλλος ένας κεραυνός σε αργή κίνηση:

Σύντομα, θα προσθέσουμε κι άλλα video. Προσθέστε τη σελίδα αυτή στα αγαπημένα σας!

>> Για να υπολογίσετε το κόστος για το δικό σας αλεξικέραυνο, χρησιμοποιείστε τον υπολογιστή κόστους εδώ