Αλεξικέραυνα

Διαθέτουμε φυσικά εξειδικευμένο προσωπικό με πολυετή πείρα στην αντικεραυνική προστασία.

  • Καλύπτουμε όλη την Ελλάδα άμεσα και υπεύθυνα.
  • Με παροχή εγγύησης λειτουργίας όχι μόνο από τον κατασκευαστή των υλικών, αλλά και με δική μας επέκταση εγγύησης!
  • Τα υλικά μας είναι γερμανικής κατασκευής με έγκριση ISO 9002.

Επιτηρητές τάσης

Η περισσότερο συνηθισμένη μορφή υπέρτασης έρχεται μέσα από το δίκτυο τις ΔΕΗ και προκαλείται από τη ζεύξη-απόζευξη στοιχείων τήξεως η πυκνωτών της ΔΕΗ.

Για την κάλυψη της εγκατάστασης από τέτοιου είδους υπέρταση, χρησιμοποιούμε το γνωστό επιτηρητή τάσης ο οποίος ελέγχει την τροφοδοσία τάσης της ΔΕΗ.

Σε περίπτωση που έχουμε υπέρταση η υπόταση από το δίκτυο της ΔΕΗ, ο επιτηρητής τάσης αυτομάτως διακόπτει την τροφοδοσία από τη ΔΕΗ μέχρι να επανέλθει η τάση του δικτύου στα επιτρεπτά όρια.

Απαγωγοί υπερτάσεων

Υπάρχει όμως και ο κίνδυνος υπέρτασης της εγκατάστασης από πτώση κεραυνού σε πυλώνα της ΔΕΗ ή του ΟΤΕ, έξω από το κτίριο και σε αρκετή απόσταση από αυτό.

Για την κάλυψη της εγκατάστασης από τέτοιου είδους υπέρταση, που σημειώνουμε ότι είναι πλέον πολύ συνηθισμένη, η εταιρία μας καλύπτει την εγκατάσταση με τους απαγωγούς υπερτάσεων.

Οι απαγωγοί υπέρτασης οδηγούν το ρεύμα μέσω της γείωσης στη γη, πριν αυτό διοχετευτεί στην ηλεκτρική εγκατάσταση.

>> Για να υπολογίσετε το κόστος για το δικό σας αλεξικέραυνο, χρησιμοποιείστε τον υπολογιστή κόστους εδώ